Technológia : Vložky

2D skener – ORTHOFEET je v súčasnosti najmodernejšie optické zariadenie, pomocou ktorého zabezpečujeme komplexnú diagnostiku chodidiel. Jedná sa predovšetkým o statickú a posturálnu analýzu chodidla.

Digitálne senzory poskytujú jeho presný obraz , ktorý pomocou softwaru identifikuje ortopedické vady a odchýlky od fyziologického stavu. Diagnostika pomocou tlakových senzorov je maximálne spoľahlivá a presná, čím vieme optimalizovať technologické procesy i stavbu ortopedických pomôcok, ktoré budú po ich zhotovení a aplikácií korigovať zistené ortopedické vady. Všetky dáta o analýze je možné uchovávať resp. dlhodobo s nimi pracovať v rámci liečebného procesu a ošetrení klienta ortopedickými pomôckami. Takto získané údaje nám v dlhodobom horizonte poskytujú relevantné vyhodnotenie liečby.