Technológia: 3D korzety

Skolióza je definovaná ako vychýlenie – vybočenie chrbtice do strán vo frontálnej rovine. Vyskytuje sa častejšie u dievčat ako u chlapcov. Vznik skoliózy je však dlhodobý proces, a preto je veľmi dôležitá prevencia v podobe preventívnych prehliadok u pediatra. Korzety sú najčastejším typom ortézy trupu pri riešení skoliózy v období pred ukončením kostného rastu. Tento typ ortézoterapie je vhodné kombinovať s liečebným telocvikom a rehabilitačným plávaním.

Ortotická ambulancia :

Ambulantný špecialista pre ortotiku trupu : +421 917 663 024 ortotika@ortoprotetika.sk (môžete si dohodnúť termín diagnostiky – skenovania chrbtice a zamerania korzetu)

Ortéza sa zhotovuje individuálne odobraním skenu trupu – chrbtice, na základe lekárskeho poukazu od ortopéda, chirurga, traumatológa alebo rehabilitačného lekára.

Lekársky poukaz :

Kód pomôcky : I10012 – Ortéza trupu – korzet

Korzet indikuje lekár obvykle vtedy, pokiaľ je skoliotická krivka v rozmedzí 20°-50° Cobbovho uhla a je predpoklad ďalšieho rýchleho rastu dieťaťa. Merné podklady na zhotovenie korzetu sa odoberajú 3D optickým skenerom, ktorý zabezpečuje veľkú presnosť. Získané údaje sa spracujú v PC a na základe upravených (prekorigovaných) parametrov sa zhotoví 3D model a následne korzet. Korzet odmeraný a zhotovený 3D technológiou vykazuje veľmi priaznivé výsledky pri úprave skoliózy. V súčasnosti patrí k najefektívnejším spôsobom korekcie skoliotickej krivky ako aj rotácie stavcov na chrbtici.