Technológia : L.A.S.A.R. – Posture

Laserová mikroelektronika L.A.S.A.R. – Posture je ojedinelé optické zariadenie na Slovensku, ktoré zobrazuje mechanické záťažové línie a ťažisko tela pomocou laserového lúča na telo resp. na pomôcku. Optickým zobrazením mechanických línii je možné takto postaviť (zhotoviť) protézu dolnej končatiny plne individuálne. Držanie tela alebo statickú stavbu ortopedických liečebných prostriedkov a ortopedických pomôcok je možné pomocou laserového lúča overiť priamo na pacientovi. Prostredníctvom ovládacej a zobrazovacej jednotky sa zobrazujú na displayi namerané údaje a tlačítkami funkcií môžeme riadiť meranie. Toto optické meracie zariadenie nachádza uplatnenie predovšetkým v zdravotníctve, v rámci širokého spektra vyšetrovacích metód pohybového aparátu. Mimoriadny prínos má hlavne pri vyšetrovaní skolióz, osovej odchýlky panvy, zameraní skráteniny dolnej končatiny, či pri stavbe ortopedických a protetických pomôcok (protézy, korzety resp. iné druhy ortéz). Prístroj však využívame aj pri škole chôdze v rámci rehabilitačného procesu – náuky správnej chôdze s protézou.