Technológia: Protézy horných a dolných končatín

Dynamic Arm protéza je prvá svojho druhu na Slovensku, ktorá sa aplikovala na našom pracovisku. Jedná sa o bionicky a v súčasnosti najpokročilejší typ protézy po amputácií hornej končatiny v ramene. Tento typ protéz poskytuje užívateľovi úplne nezávislé uskutočňovanie každodenných aktivít v plnej miere a bez obmedzení, vrátane dvíhania bremien až do hmotnosti 5 kg. V protéze je použitý unikátny systém myoelektricky riadeného lakťového kĺbu a senzorického rotátora zápästia a dlane. V praxi to znamená, že užívateľovi protéza umožňuje elektronicky riadený ohyb v lakti a zápästí, s následnou koordináciou pohybu prstov – úchopu, čo zabezpečuje plnohodnotné využitie protézy na všetky činnosti ako u zdravých jedincov. Riadiaca mikroprocesorová jednotka spracováva myolektrické (svalové) signály a následné elektrické senzory cez Bluetooth systém zabezpečujú pohyb sústavou elektromotorčekov. Jednotlivé pohyby sú funkčné, fyziologické, presné a rýchle. U užívateľov s Dynamic Arm protézou sa amputácia hornej končatiny už preto nejaví ako výrazný hendikep, ale skôr ako možnosť plnohodnotnej integrácie do spoločnosti.

Technológia C – Leg je jedinečná, nakoľko po prvýkrát umožňuje plne automaticky ovládať protézu po amputácií v stehne a prispôsobiť ju individuálnemu obrazu chôdze používateľa.

Ovládanie kolenného kĺbu prebieha prostredníctvom hydrauliky ovládanej mikroprocesorom, ktorá celú technológiu dynamicky a v reálnom čase prispôsobuje akejkoľvek rýchlosti chôdze. Cez viacero snímačov kolenný kĺb neustále rozpoznáva, v akej fáze chôdze sa osoba s amputovanou končatinou práve nachádza. Výsledkom je systém, ktorý ľuďom umožňuje bezstarostnejší pohyb bez toho, aby neustále museli myslieť na protézu. Bez ohľadu na to, či ide o striedavú chôdzu zo schodov, o chôdzu po svahu alebo na nerovnom (lesnom) teréne, tento systém protéz dolných končatín sa dokáže automaticky prispôsobiť.

Vďaka technológii C – Leg dochádza k výraznému zníženiu výskytu pádov, umožňuje u užívateľa rozdeliť pozornosť na viac činností, zvyšuje aktivitu s väčšou potrebou pohyblivosti a v konečnom dôsledku znásobuje dôveru v protézu. Z výhod C – Leg technológie, môžu veľa získať aj ľudia so zníženou mobilitou a zvýšenou potrebou bezpečnosti.