Technológia: Compas Master Unit

Compas je prielomové technologické zariadenie, ktoré v súčasnosti patrí medzi najmodernejšie vo svete, za účelom optimalizácie stavby (nastavenia) protéz dolných končatín. Unikátny systém elektronického hardwaru, ktorý je súčasťou protézy v kombinácií so softwarom v počítači, využíva momentové sily, ktoré vznikajú počas chôdze medzi chodidlom a lôžkom (protézy). Pyramidový adaptér na protéze napája mikroprocesorové zariadenie, sníma pohyb, laserom nepretržite meria dynamické sily, rovnováhu užívateľa a v neposlednom rade prepája a odosiela všetky získané informácie cez Bluetooth do počítača resp. na obrazovku. Namerané údaje software vyhodnotí , graficky znázorní a indikuje správne technické nastavenie protézy, ktoré ortopedický technik následne uskutoční. Technologické postupy i namerané hodnoty sa môžu archivovať, čím je zabezpečená optimalizácia stavby (nastavenia) protézy aj v budúcnosti, s možnosťou korekcie napríklad pri zmene zdravotného stavu pacienta alebo fyziologických pomerov na jeho tele. Nastavenie protézy technológiou MASTER Compas Unit , zabezpečuje klientovi comfortnú , bezpečnú, ale predovšetkým fyziologickú chôdzu, bez rušivých vplyvov a opotrebovanie opornej sústavy (chrbtica, panva), resp. preťažovanie zdravej končatiny.