Stratégia kvality

Našu činnosť sprevádza maximálna snaha uspokojiť v čo najväčšom rozsahu požiadavky našich klientov.

Ortopedickí technici si svoju odbornosť a zručnosti neustále zvyšujú školeniami, stážami a seminármi, z ktorých získavajú nielen kredity v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, ale aj certifikáty o dosiahnutí danej špecializácie. Takto získané vedomosti, nové trendy a technologické postupy môžu okamžite uplatniť v praxi, čím sa klientom dostáva najmodernejších liečebných noviniek pri ošetrení zdravotníckou pomôckou na mieru.

Zaujíma nás však aj životné prostredie a všetko čo s ním súvisí pri našej práci. Chceme byť šetrní voči životnému prostrediu, aj preto je prevádzka nášho zariadenia plne ekologická. Energiu na vykurovanie získavame zo zeme pomocou tepelných čerpadiel, na závlahu trávnika a zelene, či prevádzku fontány používame vodu z vlastnej studne. Pod celým parkoviskom sa nachádzajú lapače ropných látok. Dôsledne separujeme všetky typy použitých materiálov a pri svojej práci využívame nielen recyklovaný papier, ale aj iné kancelárske pomôcky resp. materiály.