Interiér

Naše interiéry sme dotvárali a neustále inovujeme s dôrazom na maximálne pohodlie klienta, ktorý u nás nájde nielen príjemné prostredie, ale aj psychickú pohodu. Snažíme sa o to, aby naši zákazníci vôbec nepociťovali atmosféru zdravotníckeho zariadenia.

Zamestnanci majú taktiež vytvorené nadštandardné pracovné podmienky pre svoju prácu. Jednotlivé pracovné úseky i samotné dielne sú koncipované na tvorivú činnosť, čo blahodárne vplýva na pracovnú výkonnosť v prospech pacienta. V interiéroch dominujú prírodné materiály akými sú drevo, kameň, voda v podobe interiérovej fontánky a množstvo živých rastlín.