ORTO-PROTETIKA

Je jedno z najväčších a priestorovo najmodernejších zdravotníckych zariadení svojho druhu na Slovensku. Zaoberá sa zhotovovaním zdravotníckych ortopedických, protetických a športových pomôcok na mieru, vrátane ich skúšok a aplikácie.

Svoju činnosť ako neštátne zdravotnícke zariadenie poskytuje na základe zmluvných vzťahov so všetkými aktuálnymi zdravotnými poisťovňami. O našich klientov sa stará tím špecialistov s dlhoročnou praxou v ortopedickej protetike, v úzkej spolupráci s ortopedicko-traumatologickými, chirurgickými, neurochirurgickými a fyziatricko-rehabilitačnými ambulanciami, oddeleniami a klinikami.

Budova ORTO-PROTETIKY je plne bezbariérová, vrátane prístupových ciest, parkoviska a oddychovej zóny.