Personál

V našom zariadení pracuje erudovaný a skúsený kolektív pracovníkov, ktorí spĺňajú prísne kritéria odbornej kvalifikácie, majú bohaté pracovné skúsenosti, technickú zručnosť a v neposlednom rade osobný prístup ku všetkým našim klientom. Administratívny úsek opakovane absolvuje rôzne školenia zamerané na komunikáciu, účtovníctvo, administráciu resp. plnenie ISO noriem. Technicko – zdravotnícky úsek, ktorí tvoria ortopedickí technici, sa neustále špecializuje v rôznych formách. Jednak sú to medzinárodné kongresy, semináre, školenia doma i v zahraničí, ale aj vzdelávanie v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Našim klientom sa venujú iba ortopedickí technici, vyškolení pre jednotlivé pododbory odboru ortopedická protetika. Sme preto radi, že sa môžu o Vás starať certifikovaní špecialisti pre protetiku, ortotiku, calceotiku, epitetiku a adjuvatiká.