Služby

Zdravie je nesporne najcennejšia vec, čo človek má. V prípade jeho straty alebo poškodenia mnohí prehodnocujeme svoje priority, resp. snažíme sa zdravie prinavrátiť, prípadne zmierniť dôsledky choroby, alebo postihnutia. V takýchto chvíľach je nesmierne dôležitá rýchlosť a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Nemenej dôležitá je však aj jej komplexnosť.

Naše jednotlivé zdravotnícke oddelenia, umožňujú na jednom mieste v budove Ortocentra tento atribút poskytnúť. Klienti s poruchami pohybového aparátu, ale aj športovci, nájdu u nás široké spektrum špecializovaných zdravotníckych služieb pod jednou strechou. Spokojnosť zákazníkov je na prvom mieste, ústretovosť a kvalita sú preto u nás samozrejmosťou.