Špeciálne (iné) pomôcky

Na požiadanie zhotovujeme viacero pomôcok so špeciálnymi požiadavkami klientov, nemocníc resp. iných zariadení. Pomôcky sa zhotovujú podľa individuálych, atypických potrieb a parametrov, ktoré sa na technicko – zdravotníckom trhu ináč nevyskytujú, alebo len ojedinele, aj to len v typizovaných veľkostiach a množstevných sériach. Tieto pomôcky nie sú hradené ani čiastočne zo zdravotného poistenia, preto ich zhotovujeme cez platbu v hotovosti resp. na faktúru. Nespornou výhodou týchto pomôcok však je ich originálne riešenie a prispôsobenie sa požiadavkám. Sortiment je veľmi široký a závislý od samotných potrieb klientov.