Pomôcky na mieru

Sortiment našich individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru je veľmi široký, zahŕňa ortopedické, protetické a športové pomôcky na celý pohybový aparát. Patria sem všetky typy ortopedických vložiek, ortopedická, pooperačná, diabetická obuv pre deti a dospelých, termoplastové pomôcky na korekciu vrodených alebo získaných chýb pohybového aparátu, resp. na poúrazové stavy ako náhrada sadrových dláh. Ďalej sú to bedrové, brušné a prietržové (herniové) pásy, korzety na skoliózy a zlomeniny stavcov chrbtice po operácií, bandáže – ortézy (členkové, kolenné, stehenné, zápästné, lakťové, ramenné).

Veľkú pozornosť venujeme aj zhotovovaniu protéz horných a dolných končatín a silikónovým epitézam, kde sú uplatňované najmodernejšie technologické postupy, materiály a komponenty.

Naše individuálne zhotovované pomôcky na mieru, sú poskytované na základe lekárskeho predpisu – poukazu na zdravotnícku pomôcku, prípadne si ich môže klient zakúpiť ako samoplátca. Najväčšou výhodou pomôcok na mieru je individuálny prístup klientovi. Všetky druhy a typy pomôcok na mieru sa merajú, zhotovujú, skúšajú a odovzdávajú ortopedickým technikom pre konkrétneho klienta. Každá pomôcka je preto svojim spôsobom originál. V prípade potreby je samozrejmosťou aj jej prípadná úprava resp. oprava.