Technológia: C - Leg

Technológia C – Leg je jedinečná, nakoľko po prvýkrát umožňuje plne automaticky ovládať protézu po amputácií v stehne a prispôsobiť ju individuálnemu obrazu chôdze používateľa.

Ovládanie kolenného kĺbu prebieha prostredníctvom hydrauliky ovládanej mikroprocesorom, ktorá celú technológiu dynamicky a v reálnom čase prispôsobuje akejkoľvek rýchlosti chôdze. Cez viacero snímačov kolenný kĺb neustále rozpoznáva, v akej fáze chôdze sa osoba s amputovanou končatinou práve nachádza. Výsledkom je systém, ktorý ľuďom umožňuje bezstarostnejší pohyb bez toho, aby neustále museli myslieť na protézu. Bez ohľadu na to, či ide o striedavú chôdzu zo schodov, o chôdzu po svahu alebo na nerovnom (lesnom) teréne, tento systém protéz dolných končatín sa dokáže automaticky prispôsobiť.

Vďaka technológii C – Leg dochádza k výraznému zníženiu výskytu pádov, umožňuje u užívateľa rozdeliť pozornosť na viac činností, zvyšuje aktivitu s väčšou potrebou pohyblivosti a v konečnom dôsledku znásobuje dôveru v protézu. Z výhod C – Leg technológie, môžu veľa získať aj ľudia so zníženou mobilitou a zvýšenou potrebou bezpečnosti.