Technológia: Tvárové masky Raptor

Tvárové masky sa zhotovujú zo špeciálnych materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami (veľká pevnosť a nízka hmotnosť ) sú predurčené k aplikácií v oblasti tváre po úrazoch a operačných zákrokoch. Široké uplatnenie nachádzajú i v športe, ako pomôcky preventívne, ochranné alebo doliečovacie.

Ortéza sa zhotovuje individuálne odobraním mier pomocou skenera, na základe lekárskeho poukazu od ortopéda, chirurga, traumatológa alebo rehabilitačného lekára.

Lekársky poukaz :

Kód pomôcky : I10012 – Ortéza hlavy a tváre, liečebná

Raptor tvárová ochranná maska nastoľuje nový trend v oblasti ortézoterapie pri liečbe po zraneniach v oblasti tváre. Individuálne zameranie klienta 3D optickým skenerom a následná 3D tlač ortézy zabezpečuje vysoký komfort užívateľa pri nosení tvárovej masky. Svojou špeciálnou konštrukciou je vhodná aj na viaceré kontaktné športy (futbal, basketbal, hádzaná, florbal atď.), kde dochádza k osobným súbojom a pôsobí preventívne resp. ako ochrana v doliečovacej fáze po zraneniach na tvári. Športovci tak majú možnosť rýchlejšieho návratu na športoviská bez výraznejších obmedzení.