Užitočné odkazy

V snahe uľahčiť Vám dostupnosť informácií o zdravotníctve a zdravotníckej starostlivosti, ponúkame Vám nasledovné kontakty resp. Web stránky :