Platné dokumenty a tlačivá

Každý typ zdravotnej starostlivosti sa riadi určitými pravidlami, liečebnými postupmi, predpismi liekov a zdravotníckych pomôcok (tzv. preskripcia). Z tohto dôvodu pre ľahšiu orientáciu Vám ponúkame možnosť prezrieť si, ktoré aktuálne tlačivá (poukazy na pomôcky) sú platné v našom zariadení resp., ktorými schválenými dokumentami sa riadia predpisy zdravotníckych pomôcok. Sú to predovšetkým zdravotnícke ortopedicko – protetické pomôcky na mieru v skupine I, a široká skupina zdravotníckych sériových pomôcok v skupine J, K, L.