Úhrada pomôcok

POMOCKY SÚ HRADENÉ ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Úhradu pomôcok vo všeobecnosti upravuje : Opatrenie MZ- SR z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru.

V opatrení sa nachádza v časti (individuálne pomôcky) pod písmenom I.

Bližšie informácie nájdete na : http://www.health.gov.sk/Clanok?…

v : 5_cast_B_obmed­zenia_a_limity­.rtf