Diagnostika: Protetická ambulancia

Protetická ambulancia je primárne zameraná na diagnostiku klienta po amputácií na hornej alebo dolnej končatine, podporená dôkladným vyšetrením amputačného kýpťa, zhodnotením jeho fyzických schopnosti a zručností, s dôrazom na stavbu, technický návrh a potreby. Výsledným atribútom diagnostiky by malo byť kvalitné zhotovenie protézy akceptujúce nároky, možnosti a schopnosti klienta. Samozrejmosťou je v takomto prípade efektívne ovládanie protézy hornej alebo dolnej končatiny užívateľom pri jeho každodenných činnostiach v domácnosti, v zamestnaní resp. hobby aktivitách.