Diagnostika: Protetická ambulancia

Protetická ambulancia je primárne zameraná na diagnostiku po amputácií na hornej alebo dolnej končatine, podporená dôkladným vyšetrením amputačného kýpťa, zhodnotením fyzických schopnosti a zručností klienta, s dôrazom na stavbu, technický návrh a potreby amputovaného. Dôkladná diagnostika je zárukou kvalitného zhotovenia protézy, jej efektívneho ovládania užívateľom pri každodenných činnostiach v domácnosti, v zamestnaní resp. hobby aktivitách. U novo-amputovaných klientov poskytujeme ambulantne základy náuky chôdze s protézou, ktorú v našom zariadení zhotovíme. V týchto prípadoch je obrovským benefitom včasné získanie zručnosti ovládania protézy, ako aj seba-obslužných procesov.

Ordinačné dni : Po – Pia 7,30 – 16,00 hod.

cief@ortoprotetika.sk 043/4221 498 0­905 336 902

Predpísať pomôcku – protézu, môže ktorýkoľvek odborný lekár na Slovensku (chirurg, ortopéd, traumatológ, rehabilitačný lekár).

Kód na predpis pomôcky je : I10041 – 1ks privykacia protéza, individuálne zhotovená (predpisuje sa hneď po amputácii dolnej končatiny)

I10042 – 1ks protéza, prvé definitívne vyhotovenie, individuálne zhotovená (obvykle sa predpisuje cca 6 mesiacov po privykacej protéze na dolnú končatinu)

I10049 – 1ks privykacia protéza, individuálne zhotovená (predpisuje sa hneď po amputácii hornej končatiny)

I10050 – 1ks protéza prvé definitívne vyhotovenie, individuálne zhotovená (obvykle sa predpisuje cca 6 mesiacov po privykacej protéze na hornú končatinu)

Ďalšie typy protéz a ich kódové označenie pre predpis pomôcky, Vám vieme pomôcť odkonzultovať telefonicky resp. e-mailom.