Plagio klinika: Komplexná diagnostika hlavičiek (helmičky)

Plagio klinika je unikátne špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá komplexnou diagnostikou detských hlavičiek, za účelom včasnej intervencie liečby pomocou kraniálnych remodelačných ortéz pri polohových deformitách hlavičiek. Po zosnímaní 3D skenu hlavičky dieťaťa sa sken vyhodnotí, identifikuje graf závažnosti deformity a následne stanoví plán liečby (rehabilitácia, polohovanie, zhotovenie kraniálnej ortézy – helmičky, objednávajú kontroly atď.).

Ordinačné dni :

Po – Pia 7,30 – 16,00 hod.

+421 915 349 147 plagio@ortoprotetika.sk