Plagio klinika: Komplexná diagnostika hlavičiek (helmičky)

Plagio klinika je unikátne špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá komplexnou diagnostikou detských hlavičiek, za účelom včasnej intervencie liečby pomocou kraniálnych remodelačných ortéz pri polohových a kraniosynosto­tických deformitách hlavičiek. Po zosnímaní 3D skenu hlavičky dieťaťa sa sken vyhodnotí, identifikuje graf závažnosti deformity a následne stanoví plán liečby (rehabilitácia, polohovanie, zhotovenie kraniálnej ortézy, objednávajú sa kontroly atď.).

Plagio klinika disponuje vlastnou neurochirurgickou ambulanciou, kde prebieha vyšetrenie a diagnostika dieťatka. Neurochirurg dieťatko vyšetrí a v prípade nálezu následne indikuje konzervatívnu alebo operatívnu liečbu. Zároveň koordinuje ortézoterapiu v spolupráci s ortotickým špecialistom, ktorý zhotoví kraniálnu ortézu (helmičku).

PLAGIO KLINIKA Ordinačné dni : Po – Pia 7,30 – 16,00 hod.

skenovanie – meranie, skúšky, odovzdanie helmičiek (špecialistom pre ortotiku)

resp. vyšetrenie lekárom (špecialistom pre neurochirurgiu), kde termín po dohode zabezpečí pracovisko Plagio kliniky.

+421 915 349 147 plagio@ortoprotetika.sk

Vyšetrenie môžu klienti (detičky) absolvovať aj v mieste svojho bydliska, resp. kdekoľvek na Slovensku u odborných lekárov : chirurg, traumatológ, ortopéd, rehabilitačný lekár. Títo v prípade nálezu môžu takisto indikovať – predpísať poukaz na zdravotnícku pomôcku – kraniálnu ortézu.

Lekársky poukaz :

Kód pomôcky : I10012 – Ortéza hlavy korekčná, liečebná, individuálne zhotovená

S predpísaným lekárskym poukazom si termín odmerania pomôcky môžete následne dohodnúť telefonicky alebo e-mailom

+421 915 349 147 plagio@ortoprotetika.sk