Plagio klinika: Komplexná diagnostika hlavičiek (helmičky)

Plagio klinika je unikátne špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré sa zaoberá komplexnou diagnostikou detských hlavičiek, za účelom včasnej intervencie liečby pomocou kraniálnych remodelačných ortéz pri polohových a kraniosynosto­tických deformitách hlavičiek. Po zosnímaní 3D skenu hlavičky dieťaťa sa sken vyhodnotí, identifikuje graf závažnosti deformity a následne stanoví plán liečby (rehabilitácia, polohovanie, zhotovenie kraniálnej ortézy (helmičky), objednávajú sa kontroly atď.).

Plagio klinika disponuje vlastnou neurochirurgickou ambulanciou, kde prebieha vyšetrenie a diagnostika dieťatka. Neurochirurg následne indikuje konzervatívnu alebo operatívnu liečbu a koordinuje ortézoterapiu v spolupráci s ortotickým špecialistom, ktorý zhotoví kraniálnu ortézu (helmičku).

PLAGIO KLINIKA – Ordinačné dni : Po – Pia

Pondelok – Štvrtok : 7,30 – 16,00 hod.

skenovanie – meranie, skúšky, odovzdanie helmičiek (špecialistom pre ortotiku)

Piatok : 7,30 – 14,00 hod.

vyšetrenie lekárom (špecialistom pre neurochirurgiu)

+421 915 349 147 plagio@ortoprotetika.sk