Diagnostika: Epitetická ambulancia

Epitetická ambulancia sa zaoberá predovšetkým diagnostikou a v prípade indikácie následným vyhotovením epitéz, ktoré kozmeticky (esteticky) kryjú hendikep rôznych častí na tele klienta. V niektorých prípadoch (napr. epitéza palca a mnohé ďalšie) majú aj funkčný charakter (úchopová funkcia a pod.) Svojim realistických prevedením spĺňajú najvyššie kritéria pre dizajn. Dôležitým aspektom je, že zabezpečujú psychické uspokojenie klienta s citlivým a estetickým vyriešením vlastného hendikepu.