Športový deň

Florbalový a Bedmintonový turnaj pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov, 19.1.2013 v Mar­tine.

1. ročníka Florbalového a Bedmintonového turnaja, ktorý sa konal 19.1.2013 v špor­tovej hale v Martine pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov, sa zúčastnili takmer všetci zamestnanci nášho zariadenia. Spomedzi 75 účastníkov sa nestratili ani naši, vo Florbale sme získali 4. priečku a v Badmintone krásne druhé miesto. V podvečerných hodinách sa uskutočnilo v Hoteli Victória slávnostné vyhodnotenie spojené s rautom. Priateľská atmosféra trvala takmer až do skorého rána, kde všetci účastníci sa mohli predviesť aj na tanečnom parkete. Tešíme sa na ďalší, už druhý ročník v roku 2014.