OPOZORNENIE režim COVID automatu

Prevádzka ORTO-PROTETIKA, vrátane PLAGIO ambulancie funguje v režime COVID automatu – OTP- očkovaní/testovaní/ po prekonaní COVID-19. PROSÍME PRIPRAVIŤ POTREBNÉ DOKLADY! NUTNÝ RESPIRÁTOR!

ĎAKUJEME.

Vedenie spoločnosti

Prevádzka ORTO-PROTETIKA, vrátane PLAGIO ambulancie funguje v režime COVID automatu – OTP- očkovaní/testovaní/ po prekonaní COVID-19.

PROSÍME PRIPRAVIŤ POTREBNÉ DOKLADY! NUTNÝ RESPIRÁTOR!

ĎAKUJEME.

Vedenie spoločnosti