NOVÝ ORTOPEDICKÝ MAGAZÍN

Pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov vznikol nový odborný portál ORTOPEDICKÝ MAGAZÍN

Portál sa venuje predovšetkým problematike v odbore ortopédia a ortopedická protetika, no nájdete v ňom rady a informácie aj z iných odborov a odvetví. Podrobné informácie nájdete na :

https://ortopedickymagazin.sk

https://www.facebook.com/…dickymagazin

https://www.instagram.com/…dickymagazin

https://t.me/OMskort