Pobočky

V snahe uľahčiť dostupnosť našich špecializovaných služieb pre klientov z rôznych regiónov, zabezpečujeme externe na výjazdových miestach meranie, prípadne skúšky pomôcok. Naši ortopedickí technici sú Vám plne k dispozícií v niektorých nemocniciach a poliklinikách na Slovensku. Nakoľko sa výjazdové dni a hodiny môžu meniť v závislosti od dopytu našich služieb, informujte sa e- mailom, resp. telefonicky, či sme, kedy a kde, vo Vašom regióne.

Tel./Fax : +421 43/4221 498, 0905 336 902,

e-mail : cief@ortoprotetika.sk

pobocky_mapa