Požičiavanie invalidných vozíkov.

Okamžitá pomoc pre neočakávané situácie zdravotného charakteru.

V živote človeka sú situácie, s ktorými málokto počíta obzvlášť, keď sú to zdravotné komplikácie pohybového aparátu. Sťažený pohyb (lokomócia), človeka obmedzuje a svojim spôsobom zaťažuje aj jeho blízke okolie. V takýchto situáciach je často potrebná okamžitá pomoc. Pre tento účel naše zariadenie zapožičiava rôzne druhy, veľkosti, interiérové resp. exteriérové typy invalidných vozíkov. Tieto slúžia na preklenutie potrebnej doby, alebo stabilizácie zdravotného stavu. Pre klientov je to veľká výhoda, nakoľko im invalidný vozík v čase komplikácií na pohybovom aparáte zabezpečí skoršiu mieru sebestačnosti a sebaobsluhy.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 043/4221 498 alebo na e-mailovej adrese: cief@ortoprotetika.sk