Kraniosynostotické helmičky

Multidisciplinárny prístup neurochirurga a ortotika je pri riešení kraniosynostózy nesmierne dôležitý !!!

Jedinečný mini invazívny operačný (endoskopický) zákrok a následná konfigurácia helmičky v 3D prostredí nastoľujú nový trend pri riešení kraniosynostóz. Kraniosynostóza je porucha rastu lebky, ktorá je spôsobená predčasným rastom jedného alebo viacerých lebečných švov. To ma za následok rast lebky do neobvyklého tvaru. Príčiny kraniosynostózy môžu byť vonkajšie (napr. mikrocefália mozgu, HIV, chemické látky, ionizujúce a RTG žiarenie, toxoplazmóza a iné) alebo vnútorné – genetické. Základným predpokladom úspešnej liečby kraniosynostózy je zvolenie optimálneho času na operáciu 2 – 6 mesiac veku dieťaťa s kontinuálnym 3D odskenovaním a zhotovením ortézky (helmičky). Následné kontroly a úpravy helmičky sú samozrejmosťou po celý čas liečby, ktorý sa odhaduje na cca 10 – 12 mesiacov.