Bionická protéza

UNIKÁTNE OPROTÉZOVANIE NA SLOVENSKU

V uplynulých dňoch bola aplikovaná pacientovi na špecializovanom pracovisku ORTO – PROTETIKA, s.r.o. Martin, tzv. Dynamic Arm protéza, prvá svojho druhu na Slovensku. Jedná sa o bionicky a v súčasnosti najpokročilejší typ protézy po amputácií hornej končatiny v ramene. Tento typ protéz poskytuje užívateľovi úplne nezávislé uskutočňovanie každodenných aktivít v plnej miere a bez obmedzení, vrátane dvíhania bremien až do hmotnosti 5 kg. V protéze je použitý unikátny systém myoelektricky riadeného lakťového kĺbu a senzorického rotátora zápästia a dlane. V praxi to znamená, že užívateľovi protéza umožňuje elektronicky riadený ohyb v lakti a zápästí, s následnou koordináciou pohybu prstov – úchopu, čo zabezpečuje plnohodnotné využitie protézy na všetky činnosti ako u zdravých jedincov. Riadiaca mikroprocesorová jednotka spracováva myolektrické (svalové) signály a následné elektrické senzory cez Bluetooth systém zabezpečujú pohyb sústavou elektromotorčekov. Jednotlivé pohyby sú funkčné, fyziologické, presné a rýchle. U užívateľov s Dynamic Arm protézou sa amputácia hornej končatiny už preto nejaví ako výrazný hendikep, ale skôr ako možnosť plnohodnotnej integrácie do spoločnosti, čoho dôkazom bol aj oprotézovaný klient.