Odborná literatúra

Aktuality z ortopedickej protetiky.

Na knižnom trhu sa po dlhšej dobe objavila odborná literatúra pre odbor ortopedickej protetiky. Trojica autorov (B. Brozmanová, J. Spišáková, M. Kokavec) sa rozhodla podrobnejšie a aktuálnejšie priblížiť dva pododbory ortopedickej protetiky. Jedná sa o konkrétne o Ortotiku a Kalceotiku. Tento druh odbornej literatúry už dlhšie absentoval a preto je veľmi vhodný pre všetkých tých, ktorí sa zaoberajú liečbou pohybového aparátu resp. jeho ošetrením zdravotníckou pomôckou. Svoje miesto si preto nájde predovšetkým u lekárov ortopédov, FRO – ambulanciách a oddeleniach a samozrejme u ortopedických technikov a fyzioterapeutov. Táto literatúra je však veľmi vhodná aj pre študentov na Stredných zdravotníckych školách, Vysokých školách a Univerzitách (medici, fyzioterapeuti a pod.). Bližšie info ohľadom zakúpenia tejto knižnej novinky, Vám poskytnú na sekretariáte Slovenskej komory ortopedických technikov : www.skort.sksekretariat@skort.sk